Roosterwijziging

In verband met het ziekteverlof van Martine en Bianca is het voor ons roostertechnisch niet mogelijk om de komende tijd het echo-avondspreekuur aan te bieden. De echo's worden op maandag, dinsdag en/of donderdag ingepland.

Ida Seegers, verloskundige in opleiding

Van 13 september tot en met 2 december loopt Ida Seegers bij ons stage in de praktijk. Ida is derde jaars verloskundige in opleiding en loopt zowel diensten als spreekuren mee. Indien je bezwaar hebt tegen haar aanwezig kun je dit altijd aangeven bij een van de...

Arlette Stevens, waarneemster

De komende maanden, tijdens het ziekteverlof van Martine, werkt Arlette Stevens bij ons in de praktijk. Arlette werkt voornamelijk diensten, maar je kunt haar ook tegen komen tijdens het spreekuur.

Ziekteverlof Martine

Onze collega Martine van Deurzen is vanaf september met ziekteverlof. Zij is herstellende van een heupoperatie en volgt nu een revalidatie traject.