Onze zorg

Spreekuur

In de zwangerschap vinden er gemiddeld dertien controles plaats. De intake (eerste controle) vindt plaats rond 7 a 9 weken zwangerschap. Wij laten aan jou de keuze of je vaker bij dezelfde verloskundige op het spreekuur wilt komen of dat je wilt kennismaken met alle verloskundigen. Indien de wens vanuit jullie bestaat om maximaal twee verloskundigen tijdens de spreekuren te ontmoeten, is dit mogelijk.

We kiezen er bewust voor om het reguliere spreekuur op werktijden te laten plaatsvinden, zodat directe doorverwijzing naar een ziekenhuis mogelijk is (indien noodzakelijk) en dat een zwangere niet ongerust de nacht in gaat en moet wachten tot de volgende dag.

Avondspreekuur voor echo’s in Bemmel
Elke maandagavond vindt er een spreekuur plaats speciaal voor vitaliteit-, termijn- en liggingecho’s. Wij hebben ervoor gekozen om een echo-avondspreekuur aan te bieden, zodat we iedere zwangere en partner de mogelijkheid kunnen geven een keer 's avonds op het spreekuur te komen.

Dienst

De bevalling en kraamvisites worden verzorgt door de dienstdoende verloskundige. Wie jouw bevalling begeleidt, is afhankelijk van wie er dienst heeft. Soms komt het voor dat er twee mensen op hetzelfde moment gaan bevallen. Op dat moment wordt de hulp van een andere praktijk ingeschakeld, zodat verloskundige zorg gegarandeerd is. Hiervoor hebben wij een goede samenwerking met Ode Verloskundigen uit Lent/Elst.

Studenten
De verloskunde heeft een stevige theoretische basis, maar is ook een vak waar veel praktijkervaring voor nodig is. Daarom hechten wij waarde aan het begeleiden van verloskundigen in opleiding. Zij werken altijd onder onze supervisie. De handelingen die een student mag verrichten wisselt per leerjaar. Op het moment dat er een verloskundige in opleiding bij ons in de praktijk stage loopt, wordt dit aangegeven middels een bord op de tafel in de wachtkamer. Indien je bezwaar hebt tegen hun aanwezigheid tijdens de spreekuren of bevalling, kun je dit gerust aangeven bij de verloskundige of assistente.

Samenwerking en kwaliteit

Wij werken samen met drie ziekenhuizen uit de regio

  • Rijnstate in Arnhem
  • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen
  • RadboudUMC in Nijmegen.

Soms verwijzen wij je tijdens je zwangerschap of bevalling naar een gynaecoloog. De keuze is aan jullie voor welk ziekenhuis je kiest.

Wij zijn vertegenwoordigd in

  • VSV (Verloskundig SamenwerkingsVerband) met de gynaecologen uit Arnhem en Nijmegen. Binnen dit samenwerkingsverband vindt er regelmatig overleg plaats en zijn er goede afspraken over protocollen en zorgverlening.
  • Coöperatie Opaal; verloskundigen Arnhem en omstreken. Hierbinnen zijn we actief in verschillende werkgroepen om de verloskundige zorg in de regio te verbeteren en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
  • SABEL (Samenwerking Binnen de Eerste Lijn). Dit is een coöperatie die zich met kwaliteitsbevordering en kwaliteitsverbetering van de verloskundige zorg in onze regio bezig houdt.
  • Kraamzorgorganisaties en consultatiebureau.

Wij houden ons, in onze zorgverlening, aan het privacyreglement van de KNOV (de beroepsvereniging van verloskundigen).