Klachten

Wij proberen met onze zorg je naar volle tevredenheid in deze periode te begeleiden. Mocht het zo zijn dat je niet tevreden bent over onze zorg, vragen wij je om dit eerst met ons te bespreken. Meestal berust dit op een misverstand of een minder goede communicatie.

Wil je meer weten of je rechten of wil je advies? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken waarover je ontevreden bent of wat je zou willen bereiken met je klacht. Zij adviseren je wat je kunt doen. Je kunt hiervoor contact opnemen via klachtverloskunde.nl.

Als je er middels een gesprek met de verloskundige en bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kun je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of de klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Een klacht indienen bij de Geschilleninstantie Verloskunde:
Secretaris: mw E. van Mackelenbergh
Telefoon 073 - 689 18 90
email evanmackelenbergh@knov.nl

Deze site vanuit de Rijksoverheid geeft algemene informatie over klachten over de gezondheidszorg.