Ter info:
Per 1 juli 2017 is Sanquin gestopt met het afnemen van navelstrengbloed na de bevalling in het Rijnstate ziekenhuis.
Dit betekent dat alleen cliënten die al zijn geïncludeerd nog kunnen deelnemen.